Doelgroep

De Praktijk voor Gedragstherapie richt zich enerzijds op kinderen en jongeren (7-18 jaar) die hulp zoeken bij de volgende klachten:

 • Emotionele problemen
  (bijv. verdriet, rouw, depressie, stress, zorgen maken, angsten, dwang, trauma, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ...)
 • Gedragsproblemen
  (bijv. dwang, zelfverwonding, perfectionisme, uitstelgedrag, bedplassen, boosheid, impulsiviteit, middelengebruik, spijbelen, ...)
 • Sociale problemen
  (bijv. verlegenheid, assertiviteit, pesten, moeilijkheden met sociaal contact, conflicten, ...)
 • Aanpassingsproblemen
  (bijv. nieuw samengesteld gezin, scheiding, overgang naar de grote school, ...)
 • Opvoedingsproblemen
  (bijv. grenzen stellen, ouder-kind problemen, conflicten, ...)
 • Ontwikkelingsstoornissen
  (bijv. autismespectrum stoornissen, ADHD)

Daarnaast richt de Praktijk zich ook op volwassenen en ouderen met de volgende klachten:

 • Angsten en fobieën
  (bijv. sociale angst, faalangst, paniekaanvallen, pleinvrees, spinnenfobie, … )
 • Dwangklachten
  (bijv. ongewenste storende gedachten, smetvrees, tel- en controledwang, perfectionisme, … )
 • Traumaverwerking en nachtmerries
 • Somberheid en depressiviteit
 • Burn-out
 • Rouw en verliesverwerking
 • Middelenmisbruik en verslaving
 • Slaapproblemen (niet-medicamenteuze behandeling)
 • (Psycho)somatische klachten en chronische pijn en vermoeidheid
  (bijv. Fibromyalgie, CVS)
 • Persoonlijkheidsproblematiek
  (bijv. borderline, afhankelijkheid, narcisme, ...)
 • Negatief zelfbeeld
 • Relatieproblemen
 • Tekort aan assertiviteit en sociale vaardigheden
 • Piekeren
 • ...

Ons therapeutisch aanbod bestaat uit individuele therapie, partner- en gezinsgesprekken, alsook informatie-avonden, cursussen en groepstherapie. Daarnaast hebben wij ook een diagnostisch aanbod met testdiagnostiek in het kader van persoonlijkheidsfunctioneren en neuropsychologische problemen. Meer info daarover vindt u hier.

Voor de behandeling van eetproblemen en eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder (eetbuistoornis) hebben wij een uitgebreid en gespecialiseerd behandelaanbod binnen het Centrum voor Eetstoornissen.

google-map

Praktijk voor Gedragstherapie
Heldenplein 7E
3945 Ham - België
+32 (0)11 19 00 13
  +32 (0)473 69 39 00